top of page

Een Mantra is een reeks woorden die gesproken of gezongen worden. Er is vaak een bepaald ritme of intensiteit terug te horen als deze wordt uitgesproken.

 

De Mantra kan kort maar ook zeer lang zijn, waarin klanken veelvuldig worden herhaald. Veel mantra’s die wij kennen zijn oeroude en oorspronkelijke klanken uit het Sanskriet.

Wat is een Mantra?

Door de samensmelting van deze klanken ontstaan er melodieën en ritmes.

Deze trilling wordt op spiritueel vlak waargenomen door anderen die verbonden zijn aan deze energetische trillingen. Zo houden mantra’s in zich een genezende werking vast doordat zij in het uitspreken een directe verbinding aangaan met de universele energie. Hieruit kunnen wij een oproep doen voor genezing, liefde, rust, kennis, wijsheid en kracht.

Daarnaast staat ieder individueel woord voor een aantal betekenissen, die als mantra in haar geheel naar elkaar verwijzen en zo een soort verhaal of situatie vertellen. Een mantra is dus niet een zinnetje met een betekenis zoals wij veelal onze taal gebruiken. De sterke mantra’s voor healing en het openen van andere dimensies worden nog steeds goed bewaakt. Bijna geen enkele mantra wordt opgeschreven of in zijn volledigheid ingesproken of gezongen op een cd. Een aantal woorden worden altijd weggelaten.

Hoe ontstaat een Mantra?

Een Mantra kun je verkrijgen uit overleveringen of door zelf contact te hebben gehad met de energie die de mantra aan jou heeft doorgegeven. Een Mantra uit overleveringen wordt vaak doorgegeven van meester op leerling. Alleen als de intentie tussen meester en leerling zuiver is kun je ervan uit gaan dat de doorgegeven Mantra ook daadwerkelijk krachten bezit.

 

Een Mantra wordt aangeleerd doordat de meester en leerling van elkaar bevestigen dat zij dezelfde energie en ervaring hebben/waarnemen tijdens een gezamenlijke meditatie.

Een Mantra die door wordt gegeven, maar de kern-klanken ontbreken, zal nooit zo krachtig zijn als de oorspronkelijke Mantra.

Een Mantra die aangeleerd is uit een boek mist vaak de interpretatie van de klanken en kan zo ook maar een deel van de oorspronkelijke kracht bevatten.

Daarnaast kan de auteur er natuurlijk altijd voor gekozen hebben niet de volledige tekst weer te geven. Hogere belangen, bescherming of egocentrische gedachten kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Ben jij in staat om zo ver in meditatie te geraken waarin je individueel contact weet te leggen met energieën, dan kun je de vraag stellen of je de energie de volgende keer rechtstreeks mag aanroepen. De energie voorziet jou dan in klanken en woorden die samen de Mantra vormen waar deze energie op zal reageren.

Zo ontwikkel jij jezelf als healer.

bottom of page