top of page

Ons lichaam is een prachtige creatie van materie om expressie te geven aan onze belevingen. Door ons lichaam ervaren wij naar binnen toe en kunnen wij ook expressie geven van binnen naar buiten. Een spirituele genezing is een alternatieve manier van genezing bewerkstelligen dan bij het gebruik van reguliere medicijnen. Er wordt een alternatief gezocht naast de medische geneeskunde.

Men bekijkt de omstandigheden van deze mens en gaat op zoek naar de dingen die uit balans zijn. Dit kan zijn bijvoorbeeld in voeding, dagbesteding, omgangsvormen en emotionele en lichamelijke druk. Om de balans te verbeteren wordt kennis uit de natuur gehaald.

Net zoals wij gemaakt zijn uit materie (botten, vlees, enz.), zijn de materialen waaruit wij zijn opgemaakt (water, calcium, ijzer en nog veel meer) terug te vinden in de natuur.

In de natuur vinden wij ook een soort levenskracht waardoor iets begint en iets ook weer beëindigt/afsterft. Als de energie of trilling van iets veranderd, kun je bedenken dat dat materiaal ook zou kunnen veranderen.

MATERIE BESTAAT OOK UIT NIET TASTBARE DELEN, MAAR WEL MEETBARE ENERGIE


Alles wat wij kunnen meten is opgemaakt uit (moleculaire) trillingen. Deze kracht noemen we ook wel energie. We gebruiken het in allerlei elektronica, magnetrons en gebruiken zelfs verbrandingsprocessen voor de auto (evengoed eten wij ook voedsel wat wij verteren tot energie voor onze organen, zo kunnen wij vooruit)

.
Als de trilling van iets veranderd, kun je bedenken dat dat materiaal ook zou kunnen veranderen; een makkelijk voorbeeld is water: lage trilling maakt ijs, water in zijn normale constitutie is vloeibaar en wordt het heet door een hoge trilling dan verdampt het. Als we in kunnen spelen op de trilling van iets, kan er verandering plaatsvinden.

Een alternatief genezer weet hoe hij op zijn specialisatie invloed uit kan oefenen en zo een ‘verbetering’ kan bevorderen. Eigenlijk ook een beetje hetzelfde als wat een medicijn doet. Ook die worden opgenomen in ons lichaam en geven iets af waarop wij reageren en zo verandert er iets. Alleen de ‘medicijnen’ die een alternatief of spiritueel genezer gebruikt zijn niet altijd tastbaar. Wij kunnen ze wel met andere zintuigen ervaren.

 

Door deze ervaringen te delen kunnen wij per persoon bekijken welk resultaat de behandeling geeft. Er zijn veel verschillende alternatieve en spirituele behandelaars die door ervaring en studie zich gespecialiseerd hebben. Welke uitkomst diens kennis en kunde op jou heeft is het aller belangrijkst. Hoe graag je ook geholpen wilt worden, of hoe graag iemand jou het beste toewenst, alleen jouw lichaam kan jou vertellen hoe het bij jou voelt.

 

Wij moeten alleen leren aannames van het denken niet de overhand te laten nemen. En dit is voor zowel de behandelaar als voor de ontvanger een ‘wereldse’ uitdaging.

HELEN EN INDICATIES VAN EEN PROBLEEM OP ONS FYSIEK LICHAAM

Ons fysieke lichaam is een samenwerking van de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht/hout en hemel/ether/metaal. Het is moeilijk om evenwicht in de vijf elementen te houden, vaak is er één meer of in mindere mate in ons vertegenwoordigd.

 

Hierin kun je indicatie oplezen door de werking die het uit via het lichaam. Hoe wij uit onze balans kunnen komen kan door zeer verschillende omstandigheden gebeuren; zoals je voedingspatroon of een traumatische gebeurtenis. Jhankri herkent in de staat van ons lichaam ook de weerspiegeling van onze geest en onze ziel. Het kan zijn dat wat er zich in ons openbaart uit verschillende energetische lagen in en om ons lichaam komt; of dit nu door iets van buitenaf of van binnenuit heeft gestimuleerd, onze ziel zal altijd op zoek zijn naar balans…dit is ons proces.

Het is net als met eten en drinken, dat brengen wij ook via onze mond naar binnen. Daar nemen wij een deel op; het gaat in ons lichaam zitten. En een deel overtollige stoffen verlaat ons lichaam weer. Het opnemen van indrukken en energie buiten ons is net als het consumeren van eten en drinken. Als je goed oplet wat je tot je neemt dan werk je aan een gezond lichaam.

bottom of page